Toekomst van mijn webshop

Meer succes in 100 dagen

Doelen bepalen de groei

Meer succes
in 100 dagen

Doelen bepalen de groei

Het stellen van doelen geeft je richting en focus. Bepaal wat je op korte en lange termijn met je webshop wilt bereiken. Richt je op inspanningen en activiteiten die je dichter bij die doelen brengen.


Doelen op korte termijn moeten eenvoudig te realiseren zijn. Voorbeelden:

 • SEO training volgen
 • Teksten herschrijven
 • Reviews toevoegen

Het behalen van doelen motiveert, vier het behaalde resultaat! Zo zul je sneller het volgende doel oppakken.


Doelen op lange termijn moeten groot worden gesteld; zo kunnen kleine obstakels nooit voorkomen dat je je grote doel zult behalen. Voorbeelden:

 • Webshop vertalen t.b.v. internationale verkoop
 • Overstap naar fulfilment
 • App laten maken voor je webshop

Beoordeel pas op lange termijn het succes van je grote doelen.

SMART Webshop

SMART Doelen

Wij helpen je om stappen te maken in je groeiproces. Dit doen we door jouw doelen SMART te formuleren:


 • Specifiek - doel specificeren
 • Meetbaar - doel meetbaar maken
 • Acceptabel - ambitieus maar haalbaar doel
 • Relevant - doel moet waardevol zijn
 • Tijdgebonden - deadline voor je doel

Neem contact op

De kunst van het uitbesteden

Alle disciplines die bijdragen aan het succes van je webshop zijn specialismen. Een goed team van ervaren, vakkundige en gemotiveerde mensen om je heen is een noodzaak. De opties zijn:

 • Kennisontwikkeling en uitvoering binnen de eigen organisatie
 • Uitbesteding aan specialistische dienstverleners

Wil je de kennisontwikkeling in je eigen organisatie op pijl houden? Bekijk ons cursus aanbod.


Meer capaciteit voor focus op je doelen en kernactiviteiten? Uitbesteden aan professionals is het toverwoord. Denk hierbij aan:

 • Uitbesteden van logistiek / e-fulfilment
 • Uitbesteden van  klantenservice - telefoon/e-mail
 • Uitbesteding biedt flexibiliteit en een mogelijke kostenverlaging. Uitbesteding geeft je toegang tot expertise, biedt flexibiliteit en beperkt faalkosten. Wat is jouw strategie?

Jouw doel: meer succes in 100 dagen
Webshop uitbesteden

Van hyperactief naar effectief

Druk zijn is niet hetzelfde als effectief zijn. Volgens de 80/20 wet van Pareto besteden we 80% van onze tijd aan zaken die maar 20% rendement opleveren.


Jouw doel is die ratio te verbeteren. Dat houdt in dat je de juiste keuzes moet maken. Stel doelen volgens de SMART methode en geef jezelf maximaal 100 dagen.

 null
PDCA - Plan voor verbeteren van je webshop

Plan Do Check Act

De doelen die je volgens de SMART methode hebt bepaald voer je uit volgens de PDCA-cyclus:

 • Plan - plan maken en formuleren
 • Do - plan uitvoeren
 • Check - resultaten evalueren 
 • Act - gevonden verbeterpunten aanpakken en opnieuw implementeren

Door deze cyclus te herhalen vergroot je je kans je doelen te bereiken.

 null
Marketing Advies voor Webshops

Vier de behaalde doelen

Dagelijkse routines zoals continue je mail checken behoren tot het verleden. Door niet meer reactief te werken ben je baas over je eigen agenda.  Je inspanningen hebben geresulteerd in verbeterde bedrijfsprocessen en een verhoogde  conversie-ratio. De data blijf je monitoren en stuurt  waar nodig bij.


Secundaire activiteiten zijn uitbesteed aan specialisten of de plannen daarvoor zijn in vergevorderd stadium.

Wat wij voor jouw kunnen doen

WebshopConsult adviseert en ondersteunt webshops bij het inzetten van verbeterprocessen en het zetten van groeistappen. Wij richten ons op webshops die de startfase succesvol hebben doorstaan en willen inzetten op structurele verbetering en groei. Gebruik onze kennis, ervaring en netwerk om te groeien met jouw webshop.
Beginnen met een webshop

Klaar voor de start?

Klaar voor de start?